JOHN LENNON sería eliminado por esta declaración?

Comentarios